Громади Майбутнього
Новини

Розповіли, як порахувати соцвиплати для малозабезпечених

В Україні є близько 1 млн. малозабезпечених сімей, які потребують фінансової допомоги від держави. Для деяких соцвиплати є єдиним джерелом прибутку. Проте є й такі, які мають право на соцдопомогу, але не знають про це. Спеціалісти пояснили, хто та на яку суму може розраховувати в 2019 році.

Якщо щомісячний сукупний дохід сім’ї не перевищує пев­ного відсотка від розміру про­житкового мінімуму, вона є малозабезпеченою. Отже може розраховувати на державну соціальну допомогу.

Для кож­ної категорії населення – свій прожитковий мінімум, який за­стосовується саме для розра­хунку соціальної допомоги. На­приклад, для дітей до шести років із січня цього року – 1382 грн. на місяць, липня – 1444,15 грн., грудня – 1512,15 грн. Від 6 до 18 років (тут і далі – з січня, липня та грудня): 1722,95 грн., 1800,30 грн. та 1885,30 грн. Для працездатних людей – 403 грн., 421,47 грн. та 441,42 грн. Для непрацездатних (осіб з інвалід­ністю, пенсіонерів) – 1497 грн., 1564 грн. та 1638 грн.

Щоб визначити соцвиплати, потрібно прожитковий мінімум для кожного члена сім’ї помножити на встановлений законом коефіцієнт: для працездатних осіб – 21%, для дітей – 85%, для непрацез­датних осіб – 100% прожитково­го мінімуму.

Для визначення се­редньомісячного сукупного до­ходу родини: додаємо розмір усіх видів доходу сім’ї за попередні 6 місяців і ділимо на 6. Наприклад, бать­ко має на місяць 4 тис. грн., матері держава надає 1,5 тис. грн. пенсію з інва­лідності. На молодшу дитину сім’я щомісяця отримує допо­могу по народженню – 860 грн. Отже, середньомісячний до­хід сім’ї становить 6360 грн. Ця сума є меншою від суми прожиткового мінімуму на сім’ю.

Отже, тепер можна визначити розмір, яку родина може отримати від держави: 7277,85 грн. – 6360 грн. = 917 грн. 85 коп. Окрім того, держава допла­чує по 250 грн. на кожну дитину віком до 13 років і по 500 грн. на дітей від 13 до 18 років. Та­ким чином сума допомоги ма­лозабезпеченим сім’ям ста­новить: 1311,90 грн. + 250 грн. + 250 грн. + 500 грн. = 1917 грн. 85 коп.

За словами фахівців, максимальний розмір такої допомоги не може бути більшим за прожитковий мінімум для родини.

Джерело

Поділіться з друзями